CONDICIONS

CONDICIONS GENERALS DE LA TRANS TERRA ALTA

A.- S’estableixen les següents condicions generals de la Trans Terra Alta.

La primera de les Condicions és que la TRANS TERRA ALTA és una ruta circular de 2, 3 o 4 dies per fer en BTT i en cap cas és una competició. Atès que l’organització NO ES FA RESPONSABLE dels possibles accidents o eventualitats que sorgeixin, amb la contractació s’inclou una Assegurança Obligatòria segons la legislació vigent per Agències de Viatge.

El client es compromet a respectar el medi natural, conduint amb responsabilitat per no danyar el medi ambient. Així mateix, es compromet a respectar la flora i fauna, a no alterar a ramats i a tancar els passos / portes de bestiar respectat les indicacions dels propietaris dels terrenys de pas. Es recorda que hi ha una petita part del recorregut (els Estrets) que transcorre per l’interior Parc Natural dels Ports en el que CALDRÀ RECORRER AMB LA BICI A PEU. Sortosament, és de suau baixada i totalment planer. El fet d’anar sobre la bici pot comportar sancions considerables. En cap cas GuiesBtt.cat assumeix cap sanció per negligència del client, sigui per la infracció que sigui, en qualsevol de les condicions.

TRANS TERRA ALTA és una marca registrada propietat de cat, que només es pot contractar a través de l’Agent de Viatges de GuiesBtt.cat, situat en 08250 Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). Tel. 610.355 736. info@guiesbtt.cat, d’ara endavant, Viatges GuiesBtt.cat.

B.- Reserves.

Es podrà realitzar la reserva enviant un correu al Formulari de Consulta adjunt (pestanya Preus i Reserves). O a info@guiesbtt.cat indicant en l’assumpte «RESERVA». Val a dir que s’haurà de detallar les dates de sortida i el tipus de proposta sol·licitada. Com a resposta, se li enviarà un «Document de Reserva» amb les condicions per a tal fi. Sigui com sigui, la reserva no serà vàlida fins que no s’hagi efectuat el pagament del 50% del total, en concepte de «reserva», abans de 30 dies naturals de la sortida. La resta del pagament serà abans dels 15 dies de la sortida. Tammateix, la realització de la reserva en menys de 30 dies naturals a la data de sortida, no garanteix la disponibilitat d’allotjament.

En tot cas, per realitzar la Trans Terra Alta, caldrà haver efectuat prèviament el pagament ÍNTEGRE del total.

C.- Hi ha tres modalitats de ruta:

  • TRANS TERRA ALTA 2 DIES (Opció Turística i Opció Complerta)
  • TRANS TERRA ALTA 3 DIES (Esport)
  • TRANS TERRA ALTA 3 DIES LIGTH (Opció Turística i Opció Complerta)

RESUM DE CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE.

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ.

Regulació jurídica aplicable: La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per les clàusules de el contracte de viatge combinat. També per la fitxa tècnica de el viatge que detalla el seu contingut definitiu. I en tercer lloc per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la reglamentació catalana de les agències de viatge.

INSCRIPCIONS

En el moment de la inscripció s’ha de dipositar com a mínim un 50% de l’import total de el viatge. Per tant, no considerant cap reserva conforme, fins que es realitzi el dipòsit. A partir d’aquest moment; en cas de cancel·lació per part de client, incorrerà en el pagament d’un 5% de despeses de gestió, més les despeses d’anul·lació si els hi hagués. L’import restant s’ha de pagar abans dels 15 dies abans de la sortida, llevat que s’especifiqui el contrari en el pressupost / confirmació de reserva.

En el cas de que una persona inscrigui a unes altres, assumeix en el seu nom totes i cadascuna de les implicacions especificades en aquestes condicions generals.

PREUS

Qualsevol variació en el preu podrà donar lloc a la revisió, sempre que aquesta es produeixi abans dels 20 dies de la sortida (Segons l’article 20 de Decret 168/1994). Tammateix, aquestes modificacions seran notificades a consumidor, qui, en cas que la modificació superi el 15% de el preu de el viatge, pot desistir sense cap penalització, o acceptar la modificació del contracte. En cap cas es revisaran a l’alça els preus dins dels 20 dies anteriors a la data de sortida de el viatge, respecte a les sol·licituds ja realitzades i confirmades.

DOCUMENTACIÓ

Tots els passatgers inscrits en el viatge, són responsables de tenir en regla la documentació necessària (DNI, passaport, visat, mesures sanitàries …). Per tant, Viatges GuiesBtt.cat actua com a informador, però és responsabilitat de el client disposar dels documents necessaris. En cas que per falta o incorrecció de la documentació necessària el client es veiés obligat a cancel·lar o abandonar el viatge, l’agència apliqués les condicions assenyalades en l’apartat d’anul·lacions.

ANUL·LACIONS:

A causa de les especials condicions de contractació dels viatges amb bicicleta, per norma general (llevat que s’especifiqui el contrari en el pressupost realitzat) s’estipulen les següents condicions d’anul·lació:

  • Entre 60 i 31 dies abans de la sortida el 20% de l’import total de el viatge
  • Entre 30 i 21 dies abans de la sortida el 50% de l’import total de el viatge
  • Entre 20 i 11 dies abans de la sortida el 75% de l’import total de el viatge
  • 10 dies abans de la sortida: 100% de l’import total de el viatge

RESPONSABILITATS

L’agència organitzadora declara explícitament que actua com intermèdia entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten els serveis contractats. D’altra banda, El CLIENT és informat i accepta en nom de tots els viatgers inclosos en la reserva les peculiars característiques de el viatge alternatiu amb activitats de «risc» que adquireix. Alhora, reconeix que ha estat correctament informat per part de l’agència de viatges sobre els perills de la pràctica de l’activitat esportiva a realitzar i que assumeix el risc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. A més, declara estar en disposició de la habilitats, llicències i assegurances d’accidents necessaris per a una pràctica segura i responsable, declinant qualsevol responsabilitat sobre Viatges GuiesBtt.cat i els seus proveïdors, de les possibles conseqüències que la seva manca i / o mala practica poguessin derivar.

En cap cas GuiesBtt.cat assumeix cap sanció per negligència del client, sigui per la infracció que sigui.

 

RESUM ASSEGURANÇA OBLIGATÒRIA